Sydafrikas strikta in- och utresebestämmelser

De nya in och utresebestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2015 och innebär att minderåriga måste, förutom pass, ha med sig ett ”unabridged birth certificate”, dvs. ett fullständigt personbevis*, som visar vilka föräldrarna är. Alla som inte fyllt 18 år måste kunna visa upp ett intyg även när de reser i sällskap med sina föräldrar. Följer endast en förälder med, måste man dessutom kunna visa att den andra föräldern givit sitt tillstånd till resan. Reser en minderårig utan sällskap av någon av föräldrarna, ska bådas tillstånd styrkas med skriftliga medgivanden. Kopior av originalhandlingar ska vara vidimerade av Notarius Publicus.

Bestämmelserna gäller inte vid rena transitresor via Sydafrika för vilka transitvisum inte krävs.

Samtidigt vill vi påminna om att för inresa till Sydafrika krävs vidare, och det gäller alla resenärer, att passet ska vara giltigt minst 30 dagar efter planerad utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Svenska medborgare behöver inte söka visum före avresan om vistelsen varar högst 90 dagar.