Affärsresor

Vi erbjuder resekonto där du kan få alla inköp på en och samma faktura. Det ger företaget en tydlig överblick på alla resor, samtidigt som kredittiden är generös. Resekontot innebär också kostnadsfria förmånsförsäkringar för resenärerna.

Jourservice

Naturligtvis erbjuder vi även en jourservice som finns till din hjälp efter ordinarie arbetstid, under årets alla dagar. Du talar med personer som är väl insatta i vårt företag och har full tillgång till de företags- och resenärsuppgifter som krävs.